Het Klachtenformulier

U kunt een klacht indienen door het invullen van dit klachtenformulier

Klachtenformulier RWKH

Klachtenformulier
Mijn Klacht
LET OP! De commissie kan alleen klachten behandelen die eerder schriftelijk zijn gemeld. U dient de klacht eerst schriftelijk (of per mail) te melden bij de betreffende corporatie of Woonnet-Haaglanden.